Monday, 18 November, 2019
Jag är sanningen vägen och livet
Jesus

Inlägg från wordpress app

Författararkiv förhublogadmin

Inlägg från wordpress app">
Inlägg från wordpress app
september 11, 2013 10:21 f m Publicerad av Kommentera

Det går att göra inlägg från en app i en…


Knappar i EFS-Mallen">
Knappar i EFS-Mallen
september 10, 2013 9:22 e m Publicerad av Kommentera

Det går att lägga in knappar som länkar till sidor…


Sociala medier">
Sociala medier

september 10, 2013 8:22 e m Publicerad av Kommentera

EFS wordpress-mall är förbered för länkar till sociala medier. Se…


Responsiv mall">
Responsiv mall

september 10, 2013 8:18 e m Publicerad av Kommentera

EFS nya wordpress mall är responsiv vilket innebär att den…


EFS wordpress mall">
EFS wordpress mall

september 10, 2013 4:40 e m Publicerad av Kommentera

EFS har tagit fram en ny mall till wordpress