Saturday, 25 May, 2019
Jag är sanningen vägen och livet
Jesus

Jesu undervisning enligt Nya testamentet

Jesu undervisning enligt Nya testamentet

Dubbla kärleksbudet[redigera | redigera wikitext]
Jesus lyfter som det största budet fram kärleken till Gud: ”Du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt förstånd” (Matt. 22:37. Citat från 5 Mos. 6:5). Det näst viktigaste anser han vara kärleken till nästan: ”Du skall älska din nästa som dig själv” (v. 39. Citat från 3 Mos. 19:18). Dessa två bud tillsammans kallas Dubbla Kärleksbudet.

 
Bergspredikan – Saligprisningarna, Fader vår, Gyllene regeln[redigera | redigera wikitext]
Jesu etiska undervisning har av Matteus koncentrerats i Bergspredikan (kap. 5-7) och av Lukas i Slättpredikan (6:17-49). Bergspredikan inleds med enkla och ödmjuka människor prisas saliga – Saligprisningarna (Matt. 5:1-12), Jesu lärjungar sägs vara jordens salt och världens ljus (Matt. 5:13-16), Jesus betonar att Lagen/Torah/Moseböckerna inte skall gå under eller upphävas, utan fullbordas (Matt. 5:17-20). Sedan följer ett stycke där Jesus skärper buden: avseende mord (Matt. 5:21-26), äktenskapsbrott (Matt. 5:27-32), eder (Matt. 5:33-37), vedergällning (Matt. 5:38-41), och kärlek (Matt. 5:43-48). Det är bland annat här han lär oss att vända andra kinden till (Matt. 5:39). I kapitel 6 undervisar han bland annat om bön och lär oss bönen Fader Vår. I sjunde kapitlet återfinner vi bland annat Gyllene regeln – en princip för användning av empati vid etiska ställningstaganden: ”Allt vad ni vill att människorna skall göra er, det skall ni också göra dem” (7:12).