Saturday, 19 October, 2019
Jag är sanningen vägen och livet
Jesus

Lovsång

Lovsång

473555_77722434

Lovsång är en form av bön för att hylla och uttrycka sin kärlek till Gud.
Inom kristendomen har lovsång använts under hela dess tid, även om formerna har växlat under årtusendena.

Lovsång kallas också den modernare gudstjänstmusik som kommit att komplettera de traditionella psalmerna och läsarsångerna. Denna trend startade i Jesusrörelsen[källa behövs] och har givit upphov till en bred subkultur med egna tidskrifter, utbildningar och skivbransch.
Lovsång i denna betydelse är vanligast inom frikyrkliga och karismatiska rörelser men finns också i andra protestantiska kyrkor och inom Romersk-katolska kyrkan, exempelvis i Kommuniteten i Taizé som startades 1949. Samfund som är särskilt inriktade på lovsång är Vineyard-rörelsen och Hillsong kyrkorna samt den kaliforniska församlingen Calvary Chapel (se Jesusfolket) som var en av de kyrkor som startade lovsångstrenden.