Saturday, 19 October, 2019
Jag är sanningen vägen och livet
Jesus

Skapa Navigation

Skapa Navigation

Instruktion för att skapa Huvudnavigation

Förklaring: Navigationer är positioner i mallen där det kan ligga menyer (länkar). Det finns tre positioner i efs-mallen för navigation

  1. Toppmeny
  2. Huvudnavigation
  3. Sidspaltsmeny

Nu följer instruktioner för att skapa en Huvudnavigation

1. Logga in med din uppgifter som du fått av administratören för ditt wordpress-konto om du inte redan är inloggad.

2. Klicka på i vänstra spalten på “Utseende” -> “Menyer”.

3. Klicka sen på “Skapa en ny meny”

4. I rutan “Namn för Meny skriv “Huvudmeny” och klicka på “Skapa Meny”

5.  Klicka i rutan “Huvudnavigation” och klicka sen på “Spara Meny”

navigationefs

Kommentar

För att skapa en “Topp meny” eller “Sidspaltmeny” är det bara att ändra till det i punkt 5.