Monday, 30 March, 2020
"Inför Guds ögon är de alltid fria från synd."
Carl Olof Rosenius