Wednesday, 26 June, 2019
"Skall våra känslor göra Kristi verk om intet?"
Carl Olof Rosenius