WordPress CMS


bokdator

 

Att ha en attraktiv och uppdaterad webbplats är en viktig del i profilering och marknadsföring av företag och organisationer. Kraven på funktiontionalitet och enkla uppdateringsmöjligheter har ökat. Hemsidor generellt blir allt mer avancerade och komplexa att handha då kraven både från besökare och webbplatsens ägare ökar. För att möta dessa förändrade förutsättningar har helt nya system för uppbygganden av webbplatser konstuerats, så kallade Content Management Systems (CMS). CMS gör att webbskaparprogram som Dreamweaver eller Frontpage överflödiga då allt sköts med systemet direkt på webbplatsen.

Allt eftersom webbplatsen växer blir det allt svårare för en enda person att ansvara för innehållet, som ofta blir fallet med “traditionella” webbplater. CMS möjliggör att delegera ansvaret för innehållet på fler personer, det enda som behövs är en dator med internetuppkoppling och en webläsare samt datorvana. Hemsidan hålls sannolikt lättare uppdaterad om flera hjälps åt.
Saker och ting förändras hela tiden. Personal/ideelt engagerade kommer och går, nya kurser börjar andra utgår, olika evenemang ska annonseras och marknadsföras, rapporter ska publiceras. Med CMS är det enkelt att lära sig kasta om i webbplatsens struktur och publicera nytt innheåll oavsett om det är text, bilder eller nedladdningsbara dokument mm.