Portfolio


Hubnet.se erbjuder konton i en nätverksinstallation av wordpress med huvuddomän hublog.se

Vissa av hemsidorna som ligger på hublog.se är framtagna av hubnet tillsammans med kunden andra har kunden gjort själva.

Här kommer ett smakprov från dessa.

Framtagna av hubnet.se

Hemsidor framtagna av hubnet tillsammas med kunden

Cafe UH
Joomla används som CMS på denna hemsida

Hemsidor som ligger på hublog.se

Hemsidor framtagna av kunden som ligger på hublog.se

Erbjudande till EFS-föreningar

EFS Riks har tagit fram en wordpress-mall till EFS-föreningar. Här visas ett exempel på upplägget för en påhittad förening.