START

 

Solviks Folkhögskola erbjuder studier i allmänna teoretiska ämnen, konst, musik, musikproduktion och datorgrafik (Dataspel & Filmeffekt). Skolan arbetar även aktivt med att ge vuxna med funktionsnedsättning möjlighet till en förbättrad livssituation. I internatet, som har bra standard, finns det plats för drygt 50 deltagare.

Vi har fina lokaler som kan hyras ut till dagkonferenser, sammanträden, bröllop, odyl.

Solvik ligger ca 1,5 mil norr om Skellefteå, i byn Frostkåge.
Skolans huvudman är Stiftelsen Solviks Folkhögskola med anknytning till EFS.