DATASPEL
& FILMEFFEKTER

Tillsammans Skapar Vi
Framtidens Grafiker

Kursen vänder sig till dig som vill producera dataspel och visuella effekter för film och reklam men också förlagor för 3D-print, virtuell (VR) och argumented reality (AR). Dataspel och filmeffekter ger dig verktygen för ett framtida jobb inom dataspel- och filmindustrin och ger dig en inblick i hela produktionskedjan, från skissarbete till slutprodukt. Kursen är en ettårig konstnärlig universitetsförberedande kurs . Många av våra deltagare går senare vidare till olika högre spelutbildningar.

Koppling till vidareutbildningar/branschen

Vi samverkar med universitet och andra vidareutbildningar och har en god inblick vad som krävs för att lyckas. Vi tar kontinuerligt in gästföreläsare från branschen. Kursens upplägg har arbetats fram i dialog med universitetet/högskola, detta för att i mesta möjliga mån svara mot branschens krav och önskemål på förkunskaper.

Teknik och programvaror

Du som ska gå dataspel och filmeffekter behöver en modern dator. Dator går att hyra för dig som inte har en egen. Programvaror som används är bl a Blender, ZBrush, UnRealEngine, Photoshop och Substance Painter/Designer. Där licenser krävs står skolan för dessa. Skolan har även utrustning för VR- och VFX-produktion.

Exempel på moment som kursen innehåller

  • Grundläggande konstnärlig träning
  • Träning i produktionsverktyg och pipelineflöden
  • VFX och renderingstekniker
  • Modellering, texturering, riggning och animation
    Spelproduktion
  • Foto- och videoproduktion
  • Bildbehandling för datorgrafik
  • Grundläggande matematik för datorgrafik
  • Branschkunskap – arbetsprovsträning

Gemensamma aktiviteter

Att studera på folkhögskola innebär att du förutom din egen utbildning även deltar i skolans gemensamma aktiviteter som temadagar, idrottsdagar, föreläsningar och samtalsgrupper.

Internatet

De flesta som går dataspel och filmeffekter väljer att bo på skolans internat. Du kan välja mellan två olika alternativ på boendet med olika prisnivåer. Förutom fräscha rum så erbjuds god mat i vår restaurang. I internathyran ingår frukost, lunch och middag alla vardagar.

Förkunskapskrav:

Till ansökan skall du bifoga ett personligt brev där du berättar om dig själv och varför du vill gå utbildningen, samt betyg och arbetsprover.

Vill du veta mer?

Peter Stenlund, kursförståndare
Tel: 0910-73 20 26
Skicka ett mail

Läsårstider:

1 år, 36 veckor
2019-09-03 — 2019-12-21
2020-01-07 — 2020-05-24

Sista ansökningsdag:

2019-06-01

Arbetsprover

1. En färglagd skissteckning (ej digital) på en valfri (fiktiv eller verklig) karaktär till en film i medeltida miljö.
Se exempel på karaktärsdesign/inspireras här

2. En realistisk blyertsteckning på ett frukostbord innehållande en mugg, ett ägg i en äggkopp, en smörgås och en dagstidning.

Arbetsproverna får av praktiska skäl vara maximalt A3 (ca 35x50cm). Du monterar dina arbetsprover på en kartong i A3-format. Skriv namn och adress på baksidan av varje kartong. Arbetsproverna returneras under senare delen av sommaren.

Arbetsproverna skickats tillsammans med övriga ansökningshandlingar till:

Solviks folkhögskola
Frostkåge 105
934 92 Kåge

Håll dig uppdaterad!

Följ Solviks Folkhögskola på sociala medier! Vi väntar på dig!

Kontakta oss gärna