Telefon

0910-73 20 00

Expeditionstider

Solviks Folkhögskola
Frostkåge 105
934 92 KÅGE

Adress

Solviks Folkhögskola
Frostkåge 105
934 92 KÅGE

Skolledning:

Andreas Berglund

Andreas Berglund

Rektor

Johanna Sehlstedt

Johanna Sehlstedt

Biträdande rektor

Lärare:

Harald Ehrenfeld

Backend Developer

Harald Ehrenfeld

Backend Developer

Harald Ehrenfeld

Backend Developer

Harald Ehrenfeld

Backend Developer

Harald Ehrenfeld

Backend Developer

Harald Ehrenfeld

Backend Developer

Harald Ehrenfeld

Backend Developer

Harald Ehrenfeld

Backend Developer

Harald Ehrenfeld

Backend Developer

Harald Ehrenfeld

Backend Developer

Harald Ehrenfeld

Backend Developer

Harald Ehrenfeld

Backend Developer

Stödpersoner:

Harald Ehrenfeld

Backend Developer

Harald Ehrenfeld

Backend Developer

Harald Ehrenfeld

Backend Developer

Harald Ehrenfeld

Backend Developer

Administration:

Harald Ehrenfeld

Backend Developer

Harald Ehrenfeld

Backend Developer

Harald Ehrenfeld

Backend Developer

Harald Ehrenfeld

Backend Developer

Kök & städ:

Harald Ehrenfeld

Backend Developer

Harald Ehrenfeld

Backend Developer

Harald Ehrenfeld

Backend Developer

Harald Ehrenfeld

Backend Developer

Harald Ehrenfeld

Backend Developer

Harald Ehrenfeld

Backend Developer

Harald Ehrenfeld

Backend Developer

Harald Ehrenfeld

Backend Developer

Vaktmästeri:

Harald Ehrenfeld

Backend Developer

Harald Ehrenfeld

Backend Developer

Styrelse:

Harald Ehrenfeld

Backend Developer

Harald Ehrenfeld

Backend Developer

Harald Ehrenfeld

Backend Developer

Harald Ehrenfeld

Backend Developer