Kostnader på Solvik 2018/2019

Grundkostnad

Alla kursdeltagare betalar en grundkostnad. I denna kostnad ingår , gruppliv- och gruppolycksfallsförsäkring, viss kopiering, viss studiematerial, fältstudier m.m.

Undervisningen

Undervisningen är kostnadsfri.

Förbrukningsmateriel

Allt förbrukningsmateriel betalar du själv.

Kurslitteratur

Det mesta av kurslitteraturen får du låna från skolan.

Parkering

Du kan hyra en parkeringsplats med motorvärmare. Platserna hyrs ut terminsvis. Följande priser gäller:
Höstterminen: 400 kr.
Vårterminen: 450 kr.

Skol IF

Alla deltagare får möjlighet att köpa medlemskort i Solviks Skol IF för 20 kronor/termin.  Man får då delta i de aktiviteter som Skol IF arrangerar. Man har även möjlighet att använda vårt lilla gym. Det är tillgänglig dygnet runt. Här finns bla crosstrainer, spinning, fria vikter m.m.

Betalning

Terminskostnaden delas upp på fyra resp fem betalningstillfällen:
Höstterminen: 30 sept, 31 okt, 30 nov, 31 dec.
Vårterminen:31 jan, 28 febr, 30 mars, 30 april, 30 maj.

Ett läsår är 35 veckor långt.
Höstterminen: 16 veckor / Vårterminen: 19 veckor.

Extra kostnad Konstlinjen

Du som ska gå Konstlinjen betalar,  förutom grundkostnaden även en viss gemensam materialkostnad. Classic och Paus betalar 710 kr/termin, oavsett om du går hel- eller deltid. Konstdistans betalar 355 kr/termin. Konsthistoria betalar 180 kr/termin. I denna kostnad ingår studiebesök, viss allmän förbrukning inom tex skulptur, måleri mm.

Extra kostnad Musiklinjen

Går du Musiklinjen (sång, musiker musikproduktion eller grund) betalar 750 kronor/termin extra. I denna kostnad ingår underhåll och reparation av ljudutrustning, instrument odyl.

Extra kostnad Dataspel & Filmeffekter

Du som ska gå Dataspel & Filmeffekter betalar 272 kronor/termin extra. I denna kostnad ingår gemensam förbrukningsmaterial, studiebesök m.m. Vill du hyra dator kostar det 300 kr/månad.

Extra kostnad Seniorkursen

Undervisningen är kostnadsfri. Du betalar endast en grundkostnad på 350 kronor/termin för Tvådagarskursen, resp 200 kronor/termin för Endagskursen. I denna kostnad ingår bl.a viss kopiering, olycksfallsförsäkring, lunch första dagen.

Lunch finns att köpa i vår trevliga restaurang. Priset för deltagarna är 65 kronor/lunch eller 600 kronor/häfte på 10 kuponger. Vi bjuder på för- och eftermiddagskaffet.

Extra kostnad Baskursen

Alla betalar en grundkostnad som är 64 kronor/vecka.
Lunchen kostar 60 kronor/dag och en smörgås 15 kr.

Extra kostnad Sommarbas

Kostnaden för mat, boende och transporter för 2019 blir 4.000 kr   (800 kr/dag)Vi söker internatbidrag från Specialpedagogiska Skolmyndigheten, SPSM, för alla deltagare från 18 år. Förra året blev bidraget 405 kr/dag.  Hur det blir i år vet vi tidigast i mitten av maj. Kostnaden för hela kursen blir då 2.025 kronor.

Den som bor hemma hos föräldrarna eller i familjehem kan ansöka hos sin kommun om att få gå Sommarbas som korttidsvistelse. Den deltagare som har råd, kan naturligtvis betala hela sin Sommarbas-vistelse själv. Resorna till och från kursen betalar deltagaren.

Ange på ansökningsblanketten till vilken adress Solvik ska skicka fakturan.

Internat

Kostnader för dej som ska bo på internatet.

Du betalar ett “paketpris” för grundkostnaden, rummet och maten. I matkostnaden ingår frukost, lunch och middagunder de dagar som undervisning pågår.
Man kan inte välja bort någon måltid för att få reducerad kostnad.

Enkelrum med egen toa/dusch

Hösttermin
16 veckor
Vårtermin
19 veckor
 Läsår
35 veckor
 Grundkostnad 1 360 kr 1 615 kr 2 975 kr
Mat 11 040 kr 13 110 kr 24 150 kr
 Rumshyra 9 440 kr 11 210 kr 20 650 kr
Totalt
21 840 kr 25 935 kr 47 775 kr

 

Enkelrum med gemensam toa/dusch

Hösttermin
16 veckor
Vårtermin
19 veckor
 Läsår
35 veckor
 Grundkostnad 1 360 kr 1 615 kr 2 975 kr
Mat 11 040 kr 13 110 kr 24 150 kr
 Rumshyra 6 080 kr 7 220 kr 13 300 kr
 Totalt 18 480 kr 21 945 kr 40 425 kr

Rum

På Björk- och Tallgården finns det uttag för TV och bredband i varje rum.
Om du ska flytta före terminen slut, har du en månads uppsägningstid på rummet.
Vill du dela rum med någon, minskar rumskostnaden med 200 kr/vecka. Detta gäller endast rum med egen toa och dusch.

Viktigt angående hemförsäkring

Om du ska bo på internatet anses du ha flyttat hemifrån och omfattas inte längre av dina föräldrars hemförsäkring.
Om du vill ha dina ägodelar försäkrade måste du därför skaffa en egen hemförsäkring.

Frågor om maten och internatet kan besvaras av vår husmor Wiveca Ögren.

Externat

Du som inte bor på skolan betalar enligt följande:

Grundkostnad

Hösttermin
16 veckor
Vårtermin
19 veckor
Läsår
35 veckor
Heltid 1 360 kr 1 615 kr 2 975 kr
Halv- deltid 1 088 kr 1 292 kr  2 380 kr
Konst distans  680 kr  808 kr 1488 kr

Mat och fika

Du som inte bor på skolan kan köpa matkuponger. Möjlighet finns att få vegetarisk kost och annan specialkost. Kaffe/te bjuder vi på.

Enstaka 10-häfte
Lunchbuffékupong 65 kr 600 kr
Salladskupong 50 kr 450 kr